Computer for handicappede

Siden 1990 arbejder vi med computer til handicappede. Vi har herved samlet mange erfaringer med hjælpemidlet "Computer" til fysisk handicappede, multihandicappede, blinde og svagtseende. Vi har udviklet hjælpemidler og løst talrige individuelle opgaver på området over hele Europa. Med disse specialløsninger har vi åbnet op for vigtige områder for handicappede som hjælp til at kunne læse, skrive, kommunikere, indlære og lege, som indtil da var svært muligt på grund af handicappet.

Vi udvikler og producerer:
Minitastaturer til PC-brugere med ringe kraft og en lille aktionsradius, Stortastaturer for mennesker med svære motoriske handicaps, Mus-simulatorer i forskellige udførelser, Minimaltastaturer og betjeningsenheder til mennesker med indlæringsproblemer, Hjælpemidler individuelt tilpasset.


Minitastaturer  M32h M32q M42ta M42tm M52ro M62 M62ta

Vore minitastaturer, som fuldstændig kan erstatte standardtastaturer, råder over letgående, små taster (10mm x 10mm) eller over magnetisk reagerende kontakter under tastefordybningen (udløsbar ved hjælp af en lille pergamentmagnet siddende på en stav eller en finger).

Minitastaturerne er derfor velegnet til muskelsvage, pandepind- eller mundpindskrivere.
Følgende kendetegn muliggør en letbrug af tastaturet med en lille aktionsradius:

- lille tasteafstand og dermed et meget lille betjeningsområde,

- variabel opstillingsmulighed af apparatet (Størrelse : 110mm x 200mm x 30mm) på bord eller med stativ,

- tastefunktioner, som kan betjenes med fingrene eller med f.eks. pegepind, eenhåndsbetjening, hvor alle alle bogstavs- og tastefunktioner som Shift, Strg., Alt og AltGr. kann "låses" aktiveringlys ved hjælp af lysdioder (mulighed for fastlåsning)

Minitastaturerne er udstyret med en Mus-Simulator, som ligner en standard-mus (kompatibel til Microsoft og Mouse Systems).
Mus-Simulatoren findes i tre forskellige udgaver.
Ved Taste-MusSi i M32, M42ta og M62ta har man over 8 retningstaster til udvalg, som er udført på samme måde som tasterne på tastaturet, i retning af musens cursor.
Cursoren starter langsomt og bliver hurtigere ved længere betjening i den valgte retning.
M52 benytter en kuglemus til styringen af musens cursor, og ved M42 bevæger man cursoren over en berøringsflade.
Alle tre simulatorer har muligheden for at kunne klikke på mustasten, raste og klikke dobbelt. Betjeningsmulighed med f.eks. pegepind.

M32q
M42ta
M52ro
M62ta

Mus-simulatorer

Musorienterede programmer er ved arbejdet med computere uundværlige. Betjeningen er let at lære og væsentlig hurtigere end kun med tastaturet. Musens betjening forudsætter dog en fint fungerende hånd-og fingermotorik, som ofte ikke er tilstede. Svære handicaps, hvor en standardmus eller kuglemus ikke kan bruges, er en mus-simulator at anbefale, hvor alle musefunktioner bliver erstattet med en joystick, tilpassede kontakter, kuglemus eller touchpadssom styringsform.
Til de ofte nødvendige multifunktioner ved betjening af musen (f.eks. trække eller doppelklik) er der sideløbende til mustasten med den originale betydning anbragt en taste til låsning og til doppelbenyttelse. Tasterne ligger i ca 3mm fordybninger.
Hastigheden på muscursorens bevægelse er dynamisk, dvs. bevægelsen begynder langsomt og bliver så hurtigere, så såvel små bevægelsesskridt som også større bevægelsesafsnit kan klares.
En omskifter til den konventionelle mus er indbygget i apparatet, så en hjælper kan arbejde med en standard-mus.


Betjeningsenhed - Tastatur/Mus

Betjeningsenheden er et formbart aktiveringsudstyr, som bliver tilbudt iforskellige udførelser. Disse kanbenyttes som et alternativ (via program eller kontakt), som et tastatur med indskrænkninger eller somerstatning for musen. De langt fra hinanden liggende og efter behov nedsænkede taster muliggør en aktiv beyttelse af mus- og tastaturfunktionen for multihandicappede (f.eks. spastikere).
I forbindelse med indlærings- og legeprogrammerer betjeningsenheder til motorisk træning i førskolealderen og ved indlæring hos børn med generelle indlæringsvanskeligheder blevet til et vigtigt hjælpemiddel.
Indbyggede automatiske tastatur- og mus-omskifter tillader den parallelle indgreben af en hjælpeperson.


Stortastaturer med Mus-Funktion

Ved vores stortastatur Sumo er der igennem en speciel tasteanordning kun nødvendighed for korte veje ved indtastning, på trods af et stort tastaturfelt. Dette giver muligheden for et hurtigt arbejdstempo. De hyppigst benyttede taster er placeret indenfor et relativt lille område i midten af tastaturet, sjældnere benyttede taster er anbragt længere ude. Ofte benyttede taster til indlærings- og terapiprogrammer er anbragt i en god afstand.
Med Sumo er det muligt at benytte alle tegn, som også kan fås ved et standardtastatur. Dertil hører også Windows ´95-taster og koderne til ekstra-chiffreblokkene, som kan opnås igennem en omstilling.
Mangfoldige tastaturparametre som tilpasning tilbrugerens betjeningsmuligheder er der mulighed for at kunne indstille direkte ved tastaturet eller viapcigennem et WINDOWS-Program.
Rate-og startforsinkelsevedgentagelse af tegn ved vedvarende tast. Reaktionsforsinkelse for at undgå fejl f.eks. ved kort berøring af tasterne. Doppeltindtastningsspærre for at mindske fejl ved doppeltbenyttelse. Kendetoner og rast ved status-tasterne (Shift, Strg, Alt,...). Den store påskrift og farvemarkering af tasterne efter funktionsgrupper gør det lettere hurtigt at finde de rigtige taster. Den stabile afdækning med de tragtformede huller giver den nødvendige understøttelse af hånden og fører optimalt hen til tasterne. Desvidere kan fremhæves Sumos mulighed til at kunne omskifte til betjening med mus (ved hjælp af ekstra taste eller program). I denne modus styrer cursortaste-gruppen i centrum af tastaturet muscursoren således, som beskrevet ved vores mus-simulator.

Stortastaturer SuMini
Stortastaturer Sumo 2000

Specialtastaturer

Sideløbende til individuelle specialudviklinger af tastatur- eller mus-erstatninger har vi lavet specialløsninger til synshandicappede og blinde brugere, også med motoriske indskrænkninger, som muliggør en aktivering med een eller med begge hænder, evt. med mulighed for betjening af enkelttasterne efter hinanden.
F.eks. sker aktiveringen af tegnene ved T8braille igennem braillekoden ved hjælp af begge hænder. Styringstasterne effektuerer pc-betjeningen. Alle funktioner af et MF-II-Tastatur er realiseret.


Our dealers in Denmark:
.
ELMETEC A/SA
Erik Kjaergaard
Oktobervej 69
DK-8210 Århus
elmetec@post4.tele.dk
Tel: 08615 7277
Fax: 08675 0277
www.elmetec.dk
JADEA
Janne Mottlau
Frederiksborgvej 5, baghuset
DK-3450 Alleroed
post@jadea.dk
Tel: 02323 0055
Fax: 03536 3559
www.jadea.dk